SÖKSök

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-06-13

I eftermiddag 13/6 kommer vi att göra en ny produktionssättning av SBR som bl.a. hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”.

Nytt för alla användare

  • Ändringshistoriken kommer inte längre visas inne i systemet för huvudman, biobank och provsamling- om behov att kunna se ändring kontaktas sbr@biobanksverige.se
  • Information om cookies kommer att finnas på sidan för SBR- Ingång för forskning
  • Enkel statistik för samtyckesärenden kommer att visas på startsidan

Nytt för registeradministratörer

  • Kunna ställa in hur brev ska skickas inom huvudman och eventuellt för provförvaringsenhet (E-brev eller manuellt)
  • Kunna redigera returadress som visas på kuvert för huvudman vid skicka av E-brev
  • Kunna ställa in om huvudmannen kan ta emot samtyckesärenden elektroniskt från medborgare
  • Textjustering vid varning då en provförvaringsenhet ska läggas ner

Nytt för samtyckesadministratörer

  • Tillägg av fler PFE om någon glöms initialt detta går att göra fram tills sista PFE har svarat på förfrågan.
  • Avmarkera alla PFE när PFE ska väljas

Nytt för både samtyckeshandläggare vid PFE och samtyckesadministratörer

  • Hantering av brev då val hur brev ska skickas samt vid undantag eller misslyckat e-brev

Användarhandboken är uppdaterad.