SÖKSök

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-07-03

Hej,

Den 3/7 har vi gjort en ny lansering av SBR som innebär att funktioner och information i systemet följer nya biobankslagen.

Nytt för registeradministratörer

 • Typ av biobank kan inte längre anges vid inrättande av ny biobank, för befintliga biobanker syns inte detta längre.
 • Bekräftelsekravet att det ska finnas ett beslut från IVO för nedläggning av biobank är borttaget.
 • Tillägg av ändamålet produktframställning för biobank och provsamling
 • Borttag av Primär/sekundär provsamling vid skapande av ny provsamling, för befintliga provsamlingar syns inte detta längre.

Samtyckesadministratör och samtyckeshandläggare

 • Namnet ”Nej-talong” är ersatt till ”Begäran om ändring av samtycke” exempelvis nytt namn på ärendetyper
 • Tillägg av ändamålet produktframställning vid registrering av nytt samtyckesärenden och vid hantering av utfall
 • Borttag av mottagning/avdelning vid registrering av nytt samtyckesärende.
 • Specifika ärendetyper vid registrering av samtyckesärenden för södra sjukvårdsregionen går inte längre att välja. Redan skapade ärenden som inte är avslutade kan hanteras.
 • Bekräftelsebrev skickas inte längre från SBR. För tidigare ärenden som redan är registrerade i SBR men där alla provförvaringsenheter inte besvarat förfrågan ännu och provgivaren begärt ett bekräftelsebrev på hanteringen enligt ”gammal” Nej-talong kommer bekräftelsebrev att skickas ut om vanligt från systemet.
 • Möjlighet att ange om provgivaren begärt bekräftelse på mottagandet av blankett E1. Ändring av samtycke. OBS! Bekräftelsebrev på mottagandet om provgivaren begärt det skickas inte från SBR, detta behöver göras utanför systemet på blanketten https://biobanksverige.se/wp-content/uploads/2023/06/e1c-bekraftelsebrev.docx.
 • Uppdaterad vy för inkomplett samtyckesärende och justerad text i kompletteringsbrev.

Användarhandboken är uppdaterad.

Inspelad demo av vad som är nytt hittas på Biobank Sveriges intranät: SBR – Det Svenska biobanksregistret : Intranät – Biobank Sverige (sprintdemo 26)