SÖKSök

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas till en framstående konkurrenskraftig nation inom klinisk forskning och life science behövs en långsiktig satsning på biobankerna, det skriver Biobank Sverige i sitt bidrag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Biobank Sveriges styrgrupp belyser framförallt tre huvudpunkter i inspelet till forsknings- och innovationsproposition 2024:

  • Finansieringen av en nationell samordnande funktion för Biobank Sverige för att möjliggöra utveckling av infrastrukturen för vård, forskning och näringsliv genom att säkra långsiktig drift och förvaltning.
  • Långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Nationella initiativ inom klinisk forskning och vård som kopplar starkt till precisionsmedicin såsom Biobank Sverige, GMS och ATMP samordnas i denna nationella infrastruktur.
  • Behovet av ändringar i nya biobankslagen för att möjliggöra att beslutsoförmögna personer kan medverka i forskning.

Läs inspelet till forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet

Se också

Rapport: Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Fler biobanksprov samlas in för att förhindra hjärt-kärlsjukdom

De första proven från forskningsstudien SCAPIS 2, som är en fortsättning på SCAPIS, har börjat komma in till biobankerna. – Biobanksprov tillsammans med bland annat bilder av hjärta, halskärl och…

Läs mer

Viktigt att uppdatera biobanksavtal vid företagsinitierade läkemedelsprövningar som överförts till CTR

Det är viktigt att uppdatera aktuella biobanksavtal för företagsinitierade prövningar som har överförts till CTR. Frågan gäller alla kliniska prövningar av läkemedel som förväntas fortsätta efter 30 januari 2025.

Läs mer

Ny rutin för övertagande av tidigare biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen

Biobank Sverige inför en ny rutin för ändringar av befintliga biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen, något som också ska bidra till minskad administration.

Läs mer