SÖKSök

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

För att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas till en framstående konkurrenskraftig nation inom klinisk forskning och life science behövs en långsiktig satsning på biobankerna, det skriver Biobank Sverige i sitt bidrag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Biobank Sveriges styrgrupp belyser framförallt tre huvudpunkter i inspelet till forsknings- och innovationsproposition 2024:

  • Finansieringen av en nationell samordnande funktion för Biobank Sverige för att möjliggöra utveckling av infrastrukturen för vård, forskning och näringsliv genom att säkra långsiktig drift och förvaltning.
  • Långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Nationella initiativ inom klinisk forskning och vård som kopplar starkt till precisionsmedicin såsom Biobank Sverige, GMS och ATMP samordnas i denna nationella infrastruktur.
  • Behovet av ändringar i nya biobankslagen för att möjliggöra att beslutsoförmögna personer kan medverka i forskning.

Läs inspelet till forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet

Se också

Rapport: Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Barntumörbanken – en resurs för forskning om barntumörer

Barncancer drabbar varje år drygt 350 barn i Sverige. Tack vare forskning och en ständig utveckling av vården överlever i dag fler än åtta av tio barn. Men, det finns…

Läs mer

Biobank Sverige lanserar särskilda blanketter för ändringsansökningar

Sedan biobankslagen (2023:38) trädde i kraft den 1 juli 2023 har en stor andel av de förfrågningar som cirkulerat gällt ändringar som avser pågående aktiva biobanksavtal. Biobank Sverige har identifierat…

Läs mer

Nordic Biobank Conference

I september är det dags för Nordic Biobank Conference 2024 som den här gången är del av konferensen Nordic Conference on Future Health. Årets konferens samlar biobankspersonal och forskare i…

Läs mer