Så påverkar den nya biobankslagen etikprövningar för forskare

Så påverkar den nya biobankslagen etikprövningar för forskare

Med anledning av den nya biobankslagen kommer Etikprövningsmyndigheten inte längre att fråga vilken biobank som används eller vem som är huvudman för biobanken vid ansökningar i ETHIX. I denna text förklarar Biobank Sverige vad detta betyder för dig som forskare....
Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar. Syftet är att öka kunskapen om biobanker och biobankslagen men också hur man ansöker om tillgång till prov. Alla kurser blir både öppna och kostnadsfria....
Ny prislista för kliniska prövningar och prestandastudier

Ny prislista för kliniska prövningar och prestandastudier

Biobank Sverige har beslutat om en nationell prislista för kliniska prövningar och prestandastudier som involverar biobanksprov. Prislistan gäller regionala biobankscentrum (RBC) och regionernas biobanker och börjar gälla 1 juli. Sedan EU-förordningarna för kliniska...

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-06-13

I eftermiddag 13/6 kommer vi att göra en ny produktionssättning av SBR som bl.a. hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”. Nytt för alla användare Ändringshistoriken kommer inte längre visas inne i systemet för huvudman, biobank...