Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Kategoier

Publicerat 2021-10-12

Uppdaterade dokument multicenterprincipen

I oktober uppdaterades flera dokument gällande multicenterprincipen. Den stora förändringen är att ansökningar godkända 1 oktober 2021 eller senare inte har krav på avslutad rapport gällande provinsamling. Dokumenten… » Läs mer

Publicerat 2021-10-08

Lätt att göra rätt – ett steg mot förenkling

Projektet ”Lätt att göra rätt” syftar till att förenkla processen för forskare som vill använda biobanksprov. I en intervju med projektledaren Christian Bruzelius berättar han… » Läs mer

Publicerat 2021-09-30

E-learning Biobankslagen: uppdaterad och kostnadsfri

Ta del av denna grundläggande utbildning som bygger sig på material framtaget av Biobank Sverige. Utbildningen har uppdaterats hösten 2021.

Publicerat 2021-08-27

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten (EPM) kommer vid månadsskiftet september/oktober 2021 att införa ett nytt system för ansökning och handläggning. Målet är att skapa ett användarvänligt och effektivt system… » Läs mer

Publicerat 2021-06-22

Förstudie erbjuder möjlighet till digital signering

Med anledning av en stor efterfrågan på digitala alternativ för att signera avtal och ansökningar för biobankning har en förstudie inom Biobank Sverige resulterat i… » Läs mer

Publicerat 2021-06-22

Nationell samordning ska underlätta utplock av vätskebaserade prov

Biobank Sverige erbjuder sedan flera år tillbaka rådgivning samt stöd vid planering och genomförande till forskningsstudier med nationell insamling av vätskebaserade prov. Proven förvaras i… » Läs mer

Publicerat 2021-06-22

Digitalisering ska säkra PKU-biobankens framtid

PKU-biobanken moderniseras för att säkra den nationella biobankens framtid och skapa goda förutsättningar för vård, forskning och utveckling. Med medel från Vinnova pågår just nu… » Läs mer

Publicerat 2021-06-21

Samarbetet avgörande inom SCAPIS genetik

The Swedish Cardiopulmonary bioimage study (SCAPIS) är en nationell populationsbaserad kohort som syftar till att studera kardiovaskulära sjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Med sina… » Läs mer

Publicerat 2021-06-18

Ny IT-enhet ska förbättra det svenska biobanksregistret

Det svenska biobanksregistret (SBR) även kallat nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemen­samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner. Driften av registret har… » Läs mer

Publicerat 2021-06-16

Vårmöte Patologi & Cytologi 2021

Till årets vårmöte för patologi & cytologi var Biobank Sverige inbjudna för att tala om ”Biobank – Hur främjar vi forskning?”. Under mötet belyste vi… » Läs mer

1 2 3 11

Sök