SÖKSök

Bild Covid-19 virus.

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. Redan idag har både forskare och regioner valt att synliggöra sina provsamlingar, något som möjliggör att forskare och företag över hela landet kan hitta provsamlingar relevanta för covid-19 forskning. Registret över provsamlingarna finns på COVID-19 Data Portal SWEDEN.

Alla covid-19 provsamlingar i registret finns i regionernas biobanker. För att ansöka om tillgång till prov från en vård- och behandlingsprovsamling kontaktas aktuell biobankssamordnare. Ansöker du om tillgång till prov från en forskningsprovsamling kontaktas provsamlingsansvarig. Innan proven kan tillgängliggöras för forskning krävs ett godkännande av Etikprövningsmyndigheten för det aktuella forskningsprojektet.

– Registret innebär också en möjlighet för biobanker och provsamlingsansvariga att synliggöra covid-19 relaterade provsamlingar för forskning. Information om provsamlingar kommer fortsatt kontinuerligt att laddas upp på portalen, säger Elisabeth Norén.

Har du en provsamling du vill synliggöra i provsamlingsregistret, fyller du i nedan formulär.

Vård och behandling: https://link.webropolsurveys.com/S/B0C0DF977D07ED13 denna länk används om du vill registrera provsamlingar som samlats in för ändamålet vård och behandling*.

Forskning: https://link.webropolsurveys.com/S/22D75CC71EE1E917 denna länk används om du vill registrera provsamlingar som samlats in för ändamålet forskning*.

Arbetet med provsamlingsregistret är en del av en större satsning från Vetenskapsrådet att koordinera insamling av och tillgängliggörande av prov kopplade till covid-19, där första omgången av medel för ändamålet utökad biobankning av covid-19 relaterade prov är fördelade.

*Uppstår problem när du klickar på länken, kopiera den och öppna i ny webbläsare.

Kontakt:
Elisabeth Norén
Nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning av covid-relaterade prov, Biobank Sverige
E-post: elisabeth.noren@rjl.se

Jeannette Lundblad Magnusson
Chef Stockholms Medicinska Biobank , Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se

Läs mer om lanseringen på SciLifeLab