SÖKSök

Arkiv: Okategoriserade

Expressen uppmärksammar utmaningarna med nuvarande biobankslag

”Medan världens forskare gör sitt bästa för att kartlägga SARS-CoV-2, står svensk lagstiftning i vägen. […] I stället blir biobankerna tvungna att skicka proverna till förbränning.” – på detta vis inleds artikeln i Expressen som uppmärksammar problemen med nuvarande biobankslag. Vi på Biobank Sverige är glada över att utmaningarna med biobankslagen uppmärksammas och att både Sonja Eaker, […]

Läs mer

Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 Data Portal SWEDEN” underlättar forskning om covid-19

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till […]

Läs mer
Bild Covid-19 virus.

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunnaerfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data

Reflektioner från Biobank Sverige gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

New book on GDPR and Biobanking is out!

Ever since the proposal for the GDPR emerged in early 2012, one of the central questions for the scientific community was how to find a fair balance between safeguarding data privacy of research participants, whilst not placing undue obstacles to scientific research. Agreeing on a balance that is clustered under Article 89 of the GDPR […]

Läs mer

Europe Biobank Week 2020

Tidigare under året såg det mörkt ut för den stora europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week (EBW), som ursprungligen skulle ägt rum i Sofia i mitten av oktober. BBMRI-ERIC och ESBB, de två internationella biobanksorganisationerna som ligger bakom arrangemanget, gjorde emellertid en enorm kraftansträngning och anordnade en helt digital konferens med bara en månads fördröjning, 17-20 […]

Läs mer

Att vara provservicekoordinator under en pandemi

Att starta nya forskningsstudier, identifiera befintliga biobanksprov och göra utplock av insamlat material från flera orter i Sverige kräver bred kunskap och kompetens inom biobanksområdet. Vid samtliga sju noder inom Biobank Sverige finns en eller flera provservicekoordinatorer (PSK) som har i uppdrag att bland annat ge stöd vid nationell biobankning och underlätta forskning på biobanksprov. […]

Läs mer

Första omgången medel från Vetenskapsrådet fördelade för utökad biobankning av covid-19

Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning. Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare […]

Läs mer

Umeåprojekt bygger provsamling för covid- forskning

Forskare i Umeå bygger upp en provsamling i regionens biobank för forskning om covid-19 och det virus som ligger bakom pandemin. Det har varit ett enormt arbete att dra igång ett sådant projekt mitt under en pågående pandemi och att se till att alla steg i processen håller en hög kvalitet. Men provsamlingen kommer att […]

Läs mer

Även biobankerna pressas hårt av pandemin

Det är inte bara sjukvården som utsatts för enorma påfrestningar av den pågående pandemin. Även hanteringen av prov som ska sparas i biobanker för framtida forskning har drabbats av den storm som pandemin varit. Anna Beskow är disputerad molekylärbiolog och chef för biobanken i Region Uppsala. – Jag hade rätt mycket att göra innan pandemin. […]

Läs mer

Enorm omställning för Karolinskas analyslaboratorium

Coronapandemin har inneburit enorma påfrestningar på alla delar av vården. Bland annat har möjligheterna att lämna prov ökat explosionsartat. Det har satt en enorm press på de laboratorier som analyserar proverna, som på kort tid fått utöka och ställa om sin verksamhet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. De biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer som […]

Läs mer
1 2 3 4 5 12