SÖKSök

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd som var avsikten. Nu upphandlas istället ett nytt system och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020. Tills dess kommer myndigheten använda en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Prisma stängs för etikansökningar den 27 september.

Läs mer på Etikprövningsmyndighetens webbplats >>