SÖKSök

Chefsjurister kräver modern lagstiftning om patientdata

Det krävs förändringar av lagstiftningen för att digitaliseringens möjligheter ska komma till maximal nytta inom hälso- och sjukvården.

I en artikel i Digital Hälsa begär chefsjurister från Sveriges sju största regioner – att regeringen ”snarast” ska tillsätta en utredning som får i uppdrag att presentera förslag på de lagändringar som krävs.

Chefsjuristerna anser att den nuvarande patientdatalagen har blivit föråldrad. Patientdatalagen behöver därför ändras så att lagstiftningen fungerar som ett stöd för samordningen av dagens och framtidens vård. En modernare lagstiftning ska även stödja utvecklingen av nya säkerhets- och varningsfunktioner, uppföljning av vården och en hälso- och sjukvård som är inriktad på att förebygga ohälsa.

Hela artikeln finns att tillgå HÄR >>