SÖKSök

IT-strategi för Biobank Sverige är fastställd

Som en del av uppdraget från Biobank Sveriges styrgrupp har projektledare för nationell IT strategi genomfört en behovskartläggning med syfte att göra en nulägesanalys till grund för en nationell IT-strategi.

Arbetet med behovskartläggningen har koordinerats av Christian Bruzelius och grundar sig primärt på runda-bordssamtal med biobanksverksamheter representerade inom Biobank Sverige.