SÖKSök

Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?

Kombinationen av humanbiologiska prov och hälsodata är en viktig förutsättning för att ta fram ny kunskap för att förebygga sjukdom, nya metoder för screening och utvecklande av vacciner, ny och förbättrad diagnostik så att rätt individ får rätt behandling och för att ta fram nya eller förbättrade och individanpassade behandlingar. Sverige har unika möjligheter för forskning på ett sätt som få andra länder har möjlighet till. Varför tas detta ej tillvara på ett optimalt sätt?

Sverige har gjort sig känt som ett föregångsland när det gäller att samla prov i biobanker, men kommer dessa prov verkligen till nytta för medicinsk forskning för att få en bättre sjukvård?

Kombinationen av stora biobankssamlingar och svenska hälsodata skapar unika möjligheter för forskning. Idag är det dock otydligt hur information om och från prov och andra hälsodata kan kopplas samman för olika forskningsändamål, samt hur samtycke från potentiella provgivare på bästa vis kan inhämtas och hanteras. Vi önskar en diskussion om vinster, möjligheter och utmaningar för att medicinsk forskning ska kunna kombinera hälsodata och biobanksprov samt hur kommunikation med patienter och samtycke för forskningsstudier kan underlättas.

Är de stora satsningarna som görs inom Biobank Sverige, Genomics Medicine Sweden, Kvalitetsregisterorganisationerna och genom det Vinnovafinansierade projektet ”Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata” rätt väg framåt? Vad behövs för att underlätta för den kliniska forskningen som hjälper till att bibehålla Sveriges framskjutna position inom biobanksområdet med målet att förbättra folkhälsan?

Hjärtligt välkommen till panelsamtal om vinster, möjligheter och utmaningar gällande att kunna kombinera hälsodata och biobanker samt hur kommunikation med patienter och samtycke för forskningsstudier kan underlättas.

Torsdagen den 4 juli klockan 11.00 – 12.00. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

Medverkande

Eva Tiensuu Janson, Professor, moderator, Uppsala Universitet

Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen, Biobank Sverige

Karolina Antonov, Analyschef, Läkemedelsindustriföreningen

Eskil Degsell, Närståenderepresentant, Svenska Hjärntumörföreningen

Beata Ferencz, Närståenderepresentant, Riksförbundet sällsynta diagnoser

Anders Lönnberg, Ordförande, Nationella samordningsgruppen för Life Sciences

Beatrice Melin, Professor, Umeå Universitet

Länk till program: http://program.almedalsveckan.info/event/view/56577