SÖKSök

”Regeringen måste genast lagstifta om ny biobankslag”

Biobankslagen, som styr hur de 150 miljoner prover från patienter som i dag förvaras i de svenska biobankerna får användas, är föråldrad. På regeringens bord ligger sedan länge ett färdigutrett förslag till en modern lagstiftning som ger ett tydligare integritetsskydd och som öppnar för viktig forskning. Nu måste regeringen sätta fart på lagstiftningsarbetet, skriver företrädare för Biobank Sverige på DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-genast-lagstifta-om-ny-biobankslag/