Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2019

Publicerat 2019-06-24

Biobank Sveriges nyhetsbrev nr.22

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet

Publicerat 2019-06-17

Sex steg i praktiken för tillgång till biobanksprov

För dig som är ansvarig för en forskningsstudie och behöver veta hur man kan få tillgång till biobanksprov finns en uppdaterad instruktion tillgänglig på Biobank… » Läs mer

Publicerat 2019-06-17

IT-strategi för Biobank Sverige är fastställd

Som en del av uppdraget från Biobank Sveriges styrgrupp har projektledare för nationell IT strategi genomfört en behovskartläggning med syfte att göra en nulägesanalys till… » Läs mer

Publicerat 2019-06-05

Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel

Nu startar ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska fylla kunskapsluckor omkring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under… » Läs mer

Publicerat 2019-05-28

Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?

Kombinationen av humanbiologiska prov och hälsodata är en viktig förutsättning för att ta fram ny kunskap för att förebygga sjukdom, nya metoder för screening och… » Läs mer

Publicerat 2019-05-22

Hjälp oss att göra biobanksverige.se bättre!

Vi på redaktionen vill veta vad du tycker om vår webbplats. Dina svar hjälper oss att vidareutveckla webbplatsen och säkerställa att innehållet är målgruppsanpassat och… » Läs mer

Publicerat 2019-05-20

Genomic Medicine Sweden lanserar sin nya webbsida

Äntligen finns nu Genomic Medicine Sweden (GMS) på webben. I samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade… » Läs mer

Publicerat 2019-05-08

Implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning i Region Jönköpings län

Under våren har de manuella rutinerna för sjukvårdsintegrerad biobankning satts i drift i Region Jönköpings län. Antalet biobanksprov ökar i antal, vilket resulterar i ökad… » Läs mer

Publicerat 2019-03-19

Vad händer om det saknas etikgodkännande och biobanksavtal för att bevara prov?

Den 1 januari 2019 infördes en ny undantagsregel i 1 kap, 3 §, 4 stycket Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen)… » Läs mer

Publicerat 2019-03-19

Ny dokumentation gällande forskningsprov som inte omfattas av Biobankslagen

Den 1 januari 2019 infördes en ny undantagsregel i 1 kap, 3 §, 4 stycket Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen)… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet