Kan avidentifierade prov användas för metodutveckling?

Biobank Sverige har noterat att frågan gällande möjligheten att kunna använda avidentifierade/anonymiserade prov för metodutveckling och/eller valideringsstudier kan uppkomma dels gällande prov som analyseras och där ”provrester” kan förekomma och dels gällande vävnad...

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd som var avsikten. Nu upphandlas istället ett nytt system och ambitionen är att det...

Karolinska publicerar film om PKU laboratoriet

PKU-prov tas på alla barn som föds i Sverige. Men vad händer sedan med proven? Karolinska har gjort en film där du kan följa med till PKU-laboratoriet och vara med när en ny analys på en ovanlig sjukdom...

“Regeringen måste genast lagstifta om ny biobankslag”

Biobankslagen, som styr hur de 150 miljoner prover från patienter som i dag förvaras i de svenska biobankerna får användas, är föråldrad. På regeringens bord ligger sedan länge ett färdigutrett förslag till en modern lagstiftning som ger ett tydligare integritetsskydd...

Anmälan till Registerforskning 2019 är öppen!

Biobank Sverige är en av arrangörerna vid årets Registerforskningskonferens. Bland annat kommer projektledarna Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius talar om ”Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata” Till...