SÖKSök

Sex steg i praktiken för tillgång till biobanksprov

För dig som är ansvarig för en forskningsstudie och behöver veta hur man kan få tillgång till biobanksprov finns en uppdaterad instruktion tillgänglig på Biobank Sverige.

Dokument K1b, innehåller steg-för-steganvisning, checklistor och samling av olika exempel och beskriver de steg en forskare ska ta för att få tillgång till prov inom biobankslagens ramar.

Forskaren kan också alltid vända sig till biobankssamordnaren, eller motsvarande, för att få hjälp och vägledning.

Dokumentet återfinns tillsammans med Biobank Sveriges övriga dokument på https://biobanksverige.se/alladokument/ eller kan laddas ner här: