SÖKSök

Start  /  Nyheter

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter från Biobank Sverige. Glöm inte bort att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Årsarkiv

Välj årtal

Vem prioriterar biobankerna?

Trots sitt fundamentala värde för både hälso- och sjukvård och klinisk forskning är biobankerna inte en prioritering.

Läs mer
Bild som visar ett antal biobanksprov i ett ställ.

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar tillsammans med regionerna och NPC upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning.

Läs mer

Paneldiskussion om nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård – en summering

I en gemensam ansats att belysa de nationella infrastrukturernas behov av långsiktighet, hållbar finansiering och ökad samverkan, arrangerades en paneldiskussion 10 mars.

Läs mer
Slutbild för webbinariet den 10 mars med titeln: Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård? För bästa utväxling av precisionsmedicin.

Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige har frågat ett antal experter som ger sitt perspektiv på frågan om vad den nya biobankslagen innebär.

Läs mer
En expertpanel bestående av Sonja Eaker Fält, Ordförande Beredningsgruppen Biobank Sverige. Britt-Marie Frost, Forskningschef Barncancerfonden. Frida Lundmark, Expert Life Science, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Nationellt införandeprojekt ska säkerställa implementering av en ny biobankslag

Biobank Sverige kommer att leda ett nationellt införandeprojekt om en ny biobankslag blir verklighet. Projektet förväntas börja vid årsskiftet 2023.

Läs mer
Biobanksprov

Summering Registerforskning 2022

Biobank Sverige fanns representerade under Registerforskning 2022 som fokuserade på hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.

Läs mer

Övergångsperioden för kliniska läkemedelsprövningar närmar sig sitt slut

Den 31 januari 2023 ska alla kliniska prövningar av humanläkemedel hanteras genom EU:s nya webbportal och databas CTIS.

Läs mer

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt där prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020.

Läs mer

Nu finns en mall på svenska för kliniska prövningar av läkemedel som innefattar biologiska prov

EU:s nya ansökningsprocess för kliniska prövningar av läkemedel enligt CTR ställer krav på dokumentation. Nu finns en mall på svenska som ska underlätta för sponsor i samband med ansökningar om kliniska prövningar av läkemedel som innefattar humanbiologiska prov i Sverige.

Läs mer

Nationell samverkan en bidragande faktor när Biobank Väst får utmärkelse för kvalitetsarbete

Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar målmedvetet med kvalitetsledning både regionalt och nationellt inom Biobank Sverige. Nu får biobanken en utmärkelse av BBMRI-ERIC i form av en Quality Label för sitt kvalitetsarbete.

Läs mer
1 2 3 4 5 6