SÖKSök

Start  /  Nyheter

Nyheter

Här hittar du aktuella nyheter från Biobank Sverige. Glöm inte bort att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Årsarkiv

Välj årtal

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Det behövs en långsiktig satsning på biobankerna skriver Biobank Sverige i sitt bidrag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Läs mer

Särskilda övergångsregler för kliniska läkemedelsprövningar

Den nya biobankslagen innehåller skrivelser gällande kliniska läkemedelsprövningar som innebär att den gamla biobankslagen under vissa omständigheter kan tillämpas fram till och med 31 januari 2025.

Läs mer

Ny utplocksguide ska underlätta för forskare vid nationella studier

Utplock av vätskeprov för nationella studier kan ibland upplevas som komplicerat. En ny utplocksguide i form av en steg-för-steg-beskrivning har därför tagits fram av Biobank Sverige som ett stöd till forskare.

Läs mer
Bild som visar vätskeprov i flera rader.

Ny medborgartjänst ska förenkla samtyckeshanteringen för biobanksprov

Biobank Sverige lanserar en medborgartjänst som gör det möjligt för privatpersoner att digitalt meddela ändringar av sitt samtycke för de vårdprov som sparats i biobanker. Tjänsten är framtagen i samverkan med regionerna och går att nå via 1177.

Läs mer
En bild som visar en samling prov.

Så påverkar den nya biobankslagen etikprövningar för forskare

Etikprövningsmyndigheten kommer inte längre att fråga vilken biobank som används eller vem som är huvudman för biobanken vid etikansökningar. Biobank Sverige förklarar vad detta betyder för dig som forskare.

Läs mer

Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar.

Läs mer
Dekorativ bild som visar Biobank Sveriges logotyp i olika skärmupplösningar (datorskärm, Ipad, telefon).

Intervju Nathalie Fessé Ljungbäck: ”Santiago hade kanske inte funnits idag om vi inte hade upptäckt hans sjukdom”

Biobank Sverige har träffat Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin sons väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Kollage av bilder på bebis, mamma och pappa.

Ordförande Svenska PKU-föreningen: ”En gång i timmen föds ett barn någonstans i världen som har PKU och som inte vet om det”

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen. Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild till vänster på Marcus Strandepil, ordförande svenska PKU-föreningen. Bild till höger av några provrör.

Ny prislista för kliniska prövningar och prestandastudier

Biobank Sverige har beslutat om en nationell prislista för kliniska prövningar och prestandastudier som involverar biobanksprov.

Läs mer
Bild som visar en stor mängd biobanksprov med blå kork.

Multicenterprincipen upphör

Den nationella principen för multicenterstudier blir inaktuell och upphör i samband med den nya biobankslagens ikraftträdande den 1 juli.

Läs mer
Bild som visar en samling av prov.
1 2 3 4 6