SÖKSök

Ny rutin för övertagande av tidigare biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen

Biobank Sverige inför en ny rutin för ändringar av befintliga biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen, något som också ska bidra till minskad administration.

Med anledning av nya möjligheter i biobankslag 2023:38 har Biobank Sverige tagit fram en ny rutin. Rutinen möjliggör för företag eller universitet med egna biobanker att ta över det totala administrativa ansvaret för tidigare biobanksavtal.

Rent praktiskt innebär detta att den mottagande biobanken kan ansöka om ändring av tidigare tecknade biobanksavtal enligt multicenterprincipen. På detta sätt kan prov fortsättningsvis inrättas direkt hos den angivna mottagande biobanken, istället för att först inrättas hos regionens e-biobank för att sedan utlämnas till den angivna mottagande biobanken.

Ändringen genomförs på begäran av mottagande biobank genom att fylla i blanketten N2 som gäller både kliniska prövningar och annan forskning med biobanksavtal enligt multicenterprincipen.

Minskad administration som gynnar alla parter

Ändringen innebär minskad administration för alla inblandade genom att eventuella kommande ändringar i studien inte behöver meddelas Regionala biobankscentrum (RBC). Samtidigt får den ansvariga biobanken den kontroll och ansvar för spårbarhet som det var tänkt med den nya biobankslagen.

Om studien är en klinisk prövning som kommer överföras till CTR behöver inte heller detta anmälas till RBC, så länge som det endast finns biobanksavtal enligt multicenterprincipen och ändringen görs innan eller i samband med överföringen.

– Vi hoppas och tror att denna rutin ska bidra till en förenklad hantering av befintliga avtal som tecknats enligt multicenterprincipen, säger Hanna Schierbeck, nationell samordnare för Biobank Sverige och en av flera personer som varit delaktiga i framtagandet av den nya rutinen.

Besök vår dokumentsida för mer information samt blankett för ansökan:

Svenska: https://biobanksverige.se/dokument/

Engelska: https://biobanksverige.se/en/documents/