SÖKSök

Arkiv

Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige har frågat ett antal experter som ger sitt perspektiv på frågan om vad den nya biobankslagen innebär.

Läs mer
En expertpanel bestående av Sonja Eaker Fält, Ordförande Beredningsgruppen Biobank Sverige. Britt-Marie Frost, Forskningschef Barncancerfonden. Frida Lundmark, Expert Life Science, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Nationellt införandeprojekt ska säkerställa implementering av en ny biobankslag

Biobank Sverige kommer att leda ett nationellt införandeprojekt om en ny biobankslag blir verklighet. Projektet förväntas börja vid årsskiftet 2023.

Läs mer
Biobanksprov

Summering Registerforskning 2022

Biobank Sverige fanns representerade under Registerforskning 2022 som fokuserade på hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.

Läs mer

Övergångsperioden för kliniska läkemedelsprövningar närmar sig sitt slut

Den 31 januari 2023 ska alla kliniska prövningar av humanläkemedel hanteras genom EU:s nya webbportal och databas CTIS.

Läs mer

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt där prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020.

Läs mer

Nu finns en mall på svenska för kliniska prövningar av läkemedel som innefattar biologiska prov

EU:s nya ansökningsprocess för kliniska prövningar av läkemedel enligt CTR ställer krav på dokumentation. Nu finns en mall på svenska som ska underlätta för sponsor i samband med ansökningar om kliniska prövningar av läkemedel som innefattar humanbiologiska prov i Sverige.

Läs mer

Nationell samverkan en bidragande faktor när Biobank Väst får utmärkelse för kvalitetsarbete

Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar målmedvetet med kvalitetsledning både regionalt och nationellt inom Biobank Sverige. Nu får biobanken en utmärkelse av BBMRI-ERIC i form av en Quality Label för sitt kvalitetsarbete.

Läs mer

Forskning enligt etikprövningslagen – lärdomar från den digitala paneldiskussionen och frågestunden

Biobank Sverige bjöd den 16 september in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användningen av hälsodata och prov i forskning.

Läs mer

Soo Aleman: ”Det behövs mycket mer postcovid-forskning”

Soo Aleman berättar för Biobank Sverige om sin nya postcovid-studie KLIMP och betydelsen av forskningen som sker kring postcovid.

Läs mer
Fotografi av Soo Aleman som sitter vid sitt skrivbord

Elisabeth ”Bettan” Norén: ”Målet är att tillgängliggöra prov för forskning”

Nationella projektkoordinatorn Elisabeth ”Bettan” Norén berättar om det nationella samordningsarbetet och hennes fortsatta arbete med att tillgängliggöra prov för forskning.

Läs mer
Fotografi Elisabeth "Bettan" Norén
1 2 3 4 5 8