SÖKSök

Arkiv

Införandeprojektet som ska göra det lätt att ansluta till nya SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är ett nationellt register för biobanksprov som sedan 2021 förvaltas och utvecklas av Biobank Sverige med stöd av regionerna. Vi har träffat Ulrica Lindberg som är projektledare för införandeprojektet av SBR och som berättar om arbetet med projektet och planen framåt. Hej Ulrica, vill du berätta lite om dig själv? – Jag […]

Läs mer

Ingång för forskare som vill använda Svenska biobanksregistret

Med hjälp av en nyskapad applikation ska forskare få en separat ingång till SBR för att lättare kunna hitta biobanksprov som kan vara tillgängliga för forskning.

Läs mer

Ny digital broschyr ska synliggöra svenska kohorter

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram en digital broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer
Bild på framsidan av broschyr - 15 svenska forskningsprojekt version 1.0

Vägledning kring hantering och utlämnande av personuppgifter för forskning

Hanteringen av personuppgifter har inte varit helt självklar sedan GDPR trädde i kraft, detta gäller inte minst vid forskning där tillgång till data ofta är avgörande. Som ett sätt att vägleda personal och forskare har Kliniska studier Sverige publicerat två publika rapporter om just det här.

Läs mer

Ny rapport: Biobanksprov för forskning – lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

I en ny projektrapport framtagen tillsammans med Swelife presenterar Biobank Sverige lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige. Sjukvårdvårdsintegrerad biobankning (SIB) är ett gott exempel på när patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens bästa går hand i hand. Projektet att införa SIB på sjukhus runt om i Sverige har pågått under drygt […]

Läs mer

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning

Projektrapport framtagen tillsammans med Swelife där Biobank Sverige presenterar lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Läs mer
Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning

Registerforskning 2021

Webbinarserien Registerforskning 2021 ersatte i år den årliga konferens som Vetenskapsrådet (VR) står som värd för. Den 13 oktober var det Biobank Sveriges tur att bjuda på ett matnyttigt och aktuellt program. Eftermiddagen inleddes med en presentation om det stöd och service som Biobank Sverige erbjuder, som att hitta provsamlingar och få tillgång till befintliga […]

Läs mer

Nationellt provsamlingsregister för covid-19 stärker forskningssamarbeten

Genom strategiska satsningar kring covid-19 prov har finansiella medel kunnat delas ut till flera regioner runt om i Sverige och forskningssamarbeten har stärkts. I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att […]

Läs mer

Nya utbildningar om biobanksansökan – digitalt och kostnadsfritt

I samverkan med Apotekarsocieteten har Biobank Sverige lanserat nya digitala kurser och utbildningar för dig som vill lära dig mer om biobanksansökan och biobankslagen. Hela utbudet är kostnadsfritt och grundar sig på vanligt förekommande frågor. Under 2015 lanserades en första utbildning kring biobankslagen. Bakom initiativet stod då Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin, ASCRO, Nationella biobanksrådet (Biobank Sverige) och LIF […]

Läs mer

Uppdaterade dokument multicenterprincipen

I oktober uppdaterades flera dokument gällande multicenterprincipen. Den stora förändringen är att ansökningar godkända 1 oktober 2021 eller senare inte har krav på avslutad rapport gällande provinsamling. Dokumenten N3a och N3b kommer därför bara vara obligatoriska för ansökningar gällande multicenterprincipen (N1a och N1b) som är godkända före 1 oktober 2021. Vi vill uppmana alla berörda […]

Läs mer

Lätt att göra rätt – ett steg mot förenkling

Projektet ”Lätt att göra rätt” syftar till att förenkla processen för forskare som vill använda biobanksprov. I en intervju med projektledaren Christian Bruzelius berättar han om sin syn på projektet, lärdomarna och vägen framåt. Projektet ”Lätt att göra rätt” (LAGR) initierades av Biobank Sverige sommaren 2020 efter att forskare uttryckt en vilja att det ska […]

Läs mer

Vad innebär SS-EN ISO 20387:2021?

Den svenska ISO-standarden för biobanker ISO:20387 fungerar sedan 2021 som en internationell standard som kan användas för att uppfylla europeisk lagstiftning. Nedan förklarar vi hur standarden fungerar och vad du behöver tänka på. Sedan 2018 finns en ISO-standard för biobanker att följa, ISO 20387:2018. Standarden finns översatt på svenska sedan 2019. År 2021 gjordes den […]

Läs mer

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten (EPM) kommer vid månadsskiftet september/oktober 2021 att införa ett nytt system för ansökning och handläggning. Målet är att skapa ett användarvänligt och effektivt system med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet som är utvecklat av Minso Solutions är baserat på plattformen ResearchWeb och har […]

Läs mer

Projektrapport: Lätt att göra rätt – Fas 1

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för forskning med biobanksprov genom att underlätta administrativa, operativa och kommunikativa processer samt interaktionen mellan forskare och biobanksservice.

Läs mer
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Nationell samordning ska underlätta utplock av vätskebaserade prov

Biobank Sverige erbjuder sedan flera år tillbaka rådgivning samt stöd vid planering och genomförande till forskningsstudier med nationell insamling av vätskebaserade prov. Proven förvaras i olika regioner och är insamlade i olika volymer och format. Prov och tillhörande data är registrerade i olika typer av IT-system. Skillnaderna gör att utplock av prov ur dessa provsamlingar […]

Läs mer

Digitalisering ska säkra PKU-biobankens framtid

PKU-biobanken moderniseras för att säkra den nationella biobankens framtid och skapa goda förutsättningar för vård, forskning och utveckling. Med medel från Vinnova pågår just nu ett omfattande arbete med att digitalisera den provdata som finns i PKU-biobanken. PKU-biobanken är Sveriges enda nationella biobank och innehåller nästan fem miljoner sparade prov från barn födda 1975 eller […]

Läs mer

Samarbetet avgörande inom SCAPIS genetik

The Swedish Cardiopulmonary bioimage study (SCAPIS) är en nationell populationsbaserad kohort som syftar till att studera kardiovaskulära sjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Med sina 30 000 deltagare i åldrarna 50-64 år är SCAPIS ett världsunikt projekt och den hittills största populationsbaserade studien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Studien, som är indelad i flera […]

Läs mer

Ny IT-enhet ska förbättra det svenska biobanksregistret

Det svenska biobanksregistret (SBR) även kallat nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemen­samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner. Driften av registret har tidigare hanterats genom företaget Inera AB men kommer från och med 1 juli 2021 istället att skötas av Biobank Sveriges nya IT-enhet (Biobank Sverige IT), organisatoriskt placerad inom Uppsala Biobank. […]

Läs mer

Vårmöte Patologi & Cytologi 2021

Till årets vårmöte för patologi & cytologi var Biobank Sverige inbjudna för att tala om ”Biobank – Hur främjar vi forskning?”. Under mötet belyste vi några förbättringsområden, exempelvis att underlätta för att verksamheterna kan få kostnadstäckning för forskningsservice, att få förenklade, samordnade och harmoniserade processer gällande tillståndsansökningar men också möjligheten att bygga upp ett register […]

Läs mer
1 2 3 4