SÖKSök

PSK-gruppen samlad under mötet i maj 2022

Fortsatt samverkan och ökad synlighet ska stärka stödet från Provservicekoordinatorer

Biobank Sveriges Provservicekoordinatorer (PSK) ger stöd till forskare som vill använda operativ biobanksservice vid insamling av prov för forskning på flera orter. Forskare kan också få hjälp med att identifiera befintliga biobanksprov.

PSK-gruppen har regelbundna möten för att samverka kring nationella studier och utbyta erfarenheter. Under gruppens möte i maj diskuterades även kommunikation och behovet av mer marknadsföring för att främja utplock av befintliga provsamlingar. Det behöver bli enklare för forskare att hitta prov och få kontakt med samarbetspartners, en insats som gjorts under våren inom Biobank Sverige är publiceringen av broschyren ”15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat”.

Samverkan med andra arbetsgrupper är också en viktig del för provservicekoordinatorerna och därför fanns också Biobank Sveriges nationella utplockskoordinator med på mötet för att diskutera hur det kan förenklas för forskare när de vill plocka ut prov från sina nationellt insamlade provsamlingar, samt hur operativ och regulatorisk samverkan behövs både vid provinsamlingarnas planeringsfas och vid utplock.

PSK-gruppen samtalade också om hur de kan hjälpa till inom arbetet ”Samverkan operativ service”, och ser fram emot att få använda sina kunskaper inom operativ biobanking för att skapa bättre möjligheter till utökad service för forskare.

– Efter två inspirerande dagar är vi nu redo att ytterligare fördjupa vårt samarbete och jobba med fler nationella studier. Vi ser också fram emot Nordic Biobank Conference som hålls i Göteborg i början av september. Konferensen ger möjlighet till möten med kollegor både inom Biobank Sverige och från andra nordiska biobanker, säger Emma Ridell, Provservicekoordinator i Linköping.

Kontakta din lokala provservicekoordinator

Provservicekoordinatorer finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Lund. Du som ska påbörja en nationell forskningsstudie är välkommen att kontakta din lokala provservicekoordinator vid det universitetssjukhus/universitet där du som forskare är verksam. För bästa möjliga stöd rekommenderar vi en tidig kontakt redan i början av forskningsprocessen.

Du hittar kontaktuppgifter till alla provservicekoordinatorer via Biobank Sveriges tjänstekarta