SÖKSök

Ingång för forskare som vill använda Svenska biobanksregistret

Med hjälp av en nyskapad applikation ska forskare få en separat ingång till SBR för att lättare kunna hitta biobanksprov som kan vara tillgängliga för forskning. 

Svenska biobanksregistret (SBR) utvecklas av Biobank Sverige på uppdrag av och i samverkan med samtliga 21 regioner och med stöd av de 7 universiteten med medicinsk fakultet. Information om prov i registret utgör underlaget för att bland annat forskare ska kunna få en indikation om hur många befintliga prov som kan vara tillgängliga för forskning och vart de finns.

För att enklare kunna hitta biobanksprov registrerade i SBR har Biobank Sverige utvecklat en applikation som specifikt riktar sig till forskare och kallas för SBR Ingång för forskning. Applikationen innehåller bland annat en sökfunktion som ger forskare möjlighet att utifrån olika provegenskaper kombinera en sökfråga, där sökresultatet ger en indikation över hur många prov med dessa kombinerade egenskaper som finns bevarade i regionernas biobanker. Sökresultatet kan sedan användas för nästa steg i processen som innebär att ansöka om tillgång till prov.

– Förhoppningen är att användandet av de prov som finns i regionernas biobanker ska öka. Genom SBR Ingång för forskning ska forskare på ett enklare sätt kunna få en bild över vilka prov som finns och som kan vara aktuella för deras forskning, berättar Hanna Fransson, produktägare SBR.

Det finns redan idag många prov registrerade i SBR men täckningsgraden är relativt låg om man ser till totalen. För att öka mängden prov i systemet pågår ett parallellt införandeprojekt som gör att antalet prov registrerade i SBR kommer att öka succesivt.

En viktig del i det fortsatta förbättringsarbetet kring applikationen är återkopplingen från användarna. Vi ser därför gärna att du som är forskare delger eventuella synpunkter och önskemål vilket går att göra direkt i SBR ingång för forskning genom att använda funktionen -”Lämna feedback”.

Besök SBR ingång för forskning forskning.sbr.biobanksverige.se