SÖKSök

Framsida av årsrapporten för BIS 2021.

BIS årsrapport 2021

Årsrapport till Vetenskapsrådet som redovisar alla projekt som finansieras inom Biobank Sveriges forskningsinfrastruktur (BIS).

Ladda ned