SÖKSök

Vägledning kring hantering och utlämnande av personuppgifter för forskning

Hanteringen av personuppgifter har inte varit helt självklar sedan GDPR trädde i kraft, detta gäller inte minst vid forskning där tillgång till data ofta är avgörande. Som ett sätt att vägleda personal och forskare har Kliniska studier Sverige publicerat två publika rapporter gällande hanteringen av personuppgifter, vi delar båda rapporterna nedan:

Dokument: Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning

Tolkningen av vilken organisation som enligt GDPR ska vara personuppgiftsansvarig inom ramen för olika scenarier har visat sig skilja sig mellan Kliniska Studier Sveriges olika noder/regioner. Denna rapport syftar till att besvara vilken aktör, eller vilka aktörer, är (a) personuppgiftsansvarig, (b) gemensamt personuppgiftsansvarig, eller (c) personuppgiftsbiträde för vilken behandling, och (2) vilka avtal avseende personuppgifter ska eller bör tecknas mellan ingående parter?

Dokument: Åtkomst till hälsodata för forskningsändamål

Här beskrivs de möjligheter som finns för forskningen att få tillgång till hälsodata, vilka krav som måste uppfyllas och vilka processer som bör föregå en sådan åtkomst. Dokumentet är i första hand tänkt som en beskrivning och ledning för forskningspersonal samt personal vid vårdgivare som ansvarar för utsökning och utlämning av information snarare än en uttömmande rättslig analys.