Vad innebär den nya biobankslagen?

Vad innebär den nya biobankslagen?

Biobank Sverige har frågat ett antal experter som ger sitt perspektiv på frågan om vad den nya biobankslagen innebär. Biobankerna och de prov som finns bevarade där har stor betydelse för såväl hälso- och sjuk­vård som klinisk forskning och kliniska prövningar....

Se SBR demo 15 och 17 i efterhand

Utvecklingen av Svenska biobanksregistret (SBR) går hela tiden framåt och regelbundet arrangeras demonstrationer av systemet och dess funktioner. Nu kan du ta del av två inspelade demonstrationer i efterhand  – SBR sprintdemo 15 respektive...

Summering Registerforskning 2022

Biobank Sverige fanns representerade under Registerforskning 2022 som fokuserade på hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. Den 8 november arrangerades Registerforskning 2022 i...