Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt där prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020. Tidigare i år publicerade Biobank Sverige en digital broschyr kallad ”15...
Soo Aleman: ”Det behövs mycket mer postcovid-forskning”

Soo Aleman: ”Det behövs mycket mer postcovid-forskning”

Soo Aleman, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset berättar i en intervju med Biobank Sverige om sin nya postcovid-studie KLIMP och betydelsen av forskningen som sker kring postcovid. Kan du berätta lite om KLIMP-studien? – KLIMP (Kliniska,...