SÖKSök

Arkiv

Införandeprojektet som ska göra det lätt att ansluta till nya SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är ett nationellt register för biobanksprov som sedan 2021 förvaltas och utvecklas av Biobank Sverige med stöd av regionerna. Vi har träffat Ulrica Lindberg som är projektledare för införandeprojektet av SBR och som berättar om arbetet med projektet och planen framåt. Hej Ulrica, vill du berätta lite om dig själv? – Jag […]

Läs mer

Ingång för forskare som vill använda Svenska biobanksregistret

Med hjälp av en nyskapad applikation ska forskare få en separat ingång till SBR för att lättare kunna hitta biobanksprov som kan vara tillgängliga för forskning.

Läs mer

Ny digital broschyr ska synliggöra svenska kohorter

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram en digital broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer
Bild på framsidan av broschyr - 15 svenska forskningsprojekt version 1.0

Vägledning kring hantering och utlämnande av personuppgifter för forskning

Hanteringen av personuppgifter har inte varit helt självklar sedan GDPR trädde i kraft, detta gäller inte minst vid forskning där tillgång till data ofta är avgörande. Som ett sätt att vägleda personal och forskare har Kliniska studier Sverige publicerat två publika rapporter om just det här.

Läs mer

Ny rapport: Biobanksprov för forskning – lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

I en ny projektrapport framtagen tillsammans med Swelife presenterar Biobank Sverige lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige. Sjukvårdvårdsintegrerad biobankning (SIB) är ett gott exempel på när patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens bästa går hand i hand. Projektet att införa SIB på sjukhus runt om i Sverige har pågått under drygt […]

Läs mer

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning

Projektrapport framtagen tillsammans med Swelife där Biobank Sverige presenterar lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Läs mer
Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning

Registerforskning 2021

Webbinarserien Registerforskning 2021 ersatte i år den årliga konferens som Vetenskapsrådet (VR) står som värd för. Den 13 oktober var det Biobank Sveriges tur att bjuda på ett matnyttigt och aktuellt program. Eftermiddagen inleddes med en presentation om det stöd och service som Biobank Sverige erbjuder, som att hitta provsamlingar och få tillgång till befintliga […]

Läs mer

Nationellt provsamlingsregister för covid-19 stärker forskningssamarbeten

Genom strategiska satsningar kring covid-19 prov har finansiella medel kunnat delas ut till flera regioner runt om i Sverige och forskningssamarbeten har stärkts. I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att […]

Läs mer

Nya utbildningar om biobanksansökan – digitalt och kostnadsfritt

I samverkan med Apotekarsocieteten har Biobank Sverige lanserat nya digitala kurser och utbildningar för dig som vill lära dig mer om biobanksansökan och biobankslagen. Hela utbudet är kostnadsfritt och grundar sig på vanligt förekommande frågor. Under 2015 lanserades en första utbildning kring biobankslagen. Bakom initiativet stod då Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin, ASCRO, Nationella biobanksrådet (Biobank Sverige) och LIF […]

Läs mer
1 3 4 5 6 7 8