SÖKSök

Ny digital broschyr ska synliggöra svenska kohorter

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram en digital broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

I svenska biobanker finns prov och data från flera forskningsprojekt som kan användas för ytterligare forskning som utvecklas efter det att proven samlats in. Med hjälp av personnummerbaserade register går det exempelvis att studera riskfaktorer för (eller tidiga signaler på) sjukdom med hjälp av prov tagna innan dess att sjukdomen först upptäcktes. För att främja användandet av denna unika resurs har Biobank Sverige tagit fram en digital broschyr som både sammanfattar och förklarar fördelarna med 15 olika forskningsstudier.

Gemensamt för dessa studier är att det handlar om svenska medicinska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov och/eller analysresultat. För varje studie anges vad just den är mest användbar till. Syftet med broschyren är att synliggöra svenska kohorter genom att skapa en överblick kring ett antal forskningsprojekt och göra det lätt för forskare att identifiera projekt som de skulle vilja samarbeta med.

Digital broschyr – 15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Se också:

Biobank Cohort Forum – en webbinarserie med fokus på kohortforskning