SÖKSök

Bild på framsidan av broschyr - 15 svenska forskningsprojekt version 1.0

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Ladda ned