SÖKSök

Nationella Biobanksrådet blir Biobank Sverige

Ett stärkt samarbete mellan universitet, landsting/regioner och näringsliv har startat för att skapa en nationell biobanksinfrastruktur. Ett led i det fördjupade samarbetet är att namnet Nationella biobanksrådet kommer att ersättas med Biobank Sverige. Även BBMRI.se ska ingå i den nationella biobanksinfrastrukturen.
Namnbytet kommer att lanseras på biobanksverige.se innan årets slut.