SÖKSök

Hur många biobanksavtal hanteras i Sverige varje år?

Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare.

En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal 2016