SÖKSök

Välkommen till paneldiskussion om framtidens biobanker i Almedalen

Vilken biobanksinfrastruktur krävs för att mäta dagens och framtidens behov? Vilket behov finns gällande lagstiftning som möjliggör forskning och utveckling samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls?

Ett unikt nationellt samarbete mellan universitet, landsting och näringsliv har startat för att möjliggöra en samlad biobanksinfrastruktur. Samtidigt pågår en utredning för mer ändamålsenlig reglering av biobanker.

Hjärtligt välkommen till en diskussion om biobanksinfrastruktur och en bättre anpassad biobankslag.

Tisdagen den 4 juli klockan 13.40 – 14.40. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/Hus D

Medverkande i paneldiskussionen:

  • Johanna Adami, särskild utredare i utredningen om en ändamålsenlig reglering av biobanker, Rektor, Sophiahemmet Högskola
  • Anna Beskow, Chef, Uppsala Biobank, Region Uppsala
  • Eva Tiensuu Janson, Professor, dekanus, Uppsala Universitet
  • Maria Fagerquist, FoU Policy, Läkemedelsindustriföreningen
  • Anders Lönnberg, Life-Science samordnare, Regeringen (från kl 14.10)
  • Mikael Wiberg, Professor, FoU-direktör, styrelseledamot Socialstyrelsen, Västerbottens läns landsting

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/view/45602

Välkomna!