SÖKSök

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur

 

Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige.

För närvarande hanterar svenska biobanker över 150 miljoner prov. Det råder stor samstämmighet att en nationell samordning över insamling, förvaring och uttag av den stora mängden prov är nödvändig för att biobanksprov ska kunna utnyttjas optimalt för forskning och vård. Därför har samtliga universitet med medicinsk fakultet samt tillhörande universitetssjukvårdshuvudmän (landsting/region) gått samman och skapat den samlade nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

Förhoppningen är att det stärkta samarbetet och integrationen av svenska biobanker ska leda till bättre diagnostik, vård och behandling för patienter, bättre medicinsk forskning samt ökad konkurrenskraft för svensk Life Science industri. Att Vetenskapsrådet stödjer en långsiktig satsning är därför mycket glädjande och ökar förutsättningarna att Biobank Sverige kan uppfylla dessa mål inför framtiden.
Läs mer på:

https://www.vr.se/nyheterpress/nyheter2017/beslutomforskningsinfrastruktur.5.7da5d28715e1bca492df3b2a.html

https://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/forskningsinfrastruktur.4.7da5d28715e1bca492dca604.html