SÖKSök

Arkiv: Nyhet (publiceras på startsidan)

Införandeprojektet som ska göra det lätt att ansluta till nya SBR

Svenska biobanksregistret (SBR) är ett nationellt register för biobanksprov som sedan 2021 förvaltas och utvecklas av Biobank Sverige med stöd av regionerna. Vi har träffat Ulrica Lindberg som är projektledare för införandeprojektet av SBR och som berättar om arbetet med projektet och planen framåt. Hej Ulrica, vill du berätta lite om dig själv? – Jag […]

Läs mer

Ingång för forskare som vill använda Svenska biobanksregistret

Med hjälp av en nyskapad applikation ska forskare få en separat ingång till SBR för att lättare kunna hitta biobanksprov som kan vara tillgängliga för forskning.

Läs mer

Ny digital broschyr ska synliggöra svenska kohorter

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram en digital broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta potentiella samarbeten.

Läs mer

Vägledning kring hantering och utlämnande av personuppgifter för forskning

Hanteringen av personuppgifter har inte varit helt självklar sedan GDPR trädde i kraft, detta gäller inte minst vid forskning där tillgång till data ofta är avgörande. Som ett sätt att vägleda personal och forskare har Kliniska studier Sverige publicerat två publika rapporter om just det här.

Läs mer

Processen för biobanksansökan påverkas av ny EU-förordning för kliniska prövningar av läkemedel

Den 31 januari startade tillämpningen av den nya EU-förordning om kliniska läkemedelsprövningar (EU 536/2014), även kallad CTR (Clinical Trials Regulation). I Sverige påverkar detta även processen för biobanksansökan vid klinisk prövning. Ansökan om klinisk läkemedelsprövning ska enligt det nya regelverket (EU 536/2014) skickas in via EU-portalen CTIS (Clinical Trials Information System). Läkemedelsverket har tillgång till […]

Läs mer

Ny rapport: Biobanksprov för forskning – lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

I en ny projektrapport framtagen tillsammans med Swelife presenterar Biobank Sverige lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige. Sjukvårdvårdsintegrerad biobankning (SIB) är ett gott exempel på när patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens bästa går hand i hand. Projektet att införa SIB på sjukhus runt om i Sverige har pågått under drygt […]

Läs mer

Registerforskning 2021

Webbinarserien Registerforskning 2021 ersatte i år den årliga konferens som Vetenskapsrådet (VR) står som värd för. Den 13 oktober var det Biobank Sveriges tur att bjuda på ett matnyttigt och aktuellt program. Eftermiddagen inleddes med en presentation om det stöd och service som Biobank Sverige erbjuder, som att hitta provsamlingar och få tillgång till befintliga […]

Läs mer

Nationellt provsamlingsregister för covid-19 stärker forskningssamarbeten

Genom strategiska satsningar kring covid-19 prov har finansiella medel kunnat delas ut till flera regioner runt om i Sverige och forskningssamarbeten har stärkts. I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att […]

Läs mer

Förtydligande om prov som samlas in inom ramen för smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten har under hösten gjort ett förtydligande gällande insamling och bevarande av prov som tas i smittskyddsarbetet för Covid-19.

Läs mer

Mobilt kit för Sjukvårdsintegrerad biobankning

Örebro Biobank är först ut i landet att erbjuda ett mobilt kit för att kunna samla in prov enligt modellen Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) på vårdcentraler, något som underlättar för patienter som vill delta i forskningsstudier.  – Vi har lyckats ”lyfta ut” SIB-modellen som finns implementerad på de större sjukhusen, utveckla en minivariant och få den […]

Läs mer

Lätt att göra rätt – ett steg mot förenkling

Projektet ”Lätt att göra rätt” syftar till att förenkla processen för forskare som vill använda biobanksprov. I en intervju med projektledaren Christian Bruzelius berättar han om sin syn på projektet, lärdomarna och vägen framåt. Projektet ”Lätt att göra rätt” (LAGR) initierades av Biobank Sverige sommaren 2020 efter att forskare uttryckt en vilja att det ska […]

Läs mer

Digitalisering ska säkra PKU-biobankens framtid

PKU-biobanken moderniseras för att säkra den nationella biobankens framtid och skapa goda förutsättningar för vård, forskning och utveckling. Med medel från Vinnova pågår just nu ett omfattande arbete med att digitalisera den provdata som finns i PKU-biobanken. PKU-biobanken är Sveriges enda nationella biobank och innehåller nästan fem miljoner sparade prov från barn födda 1975 eller […]

Läs mer

Nytt projekt ska förenkla ansökan vid kliniska prövningar

Genom stöd från Vinnova ska Biobank Sverige utveckla en digital infrastruktur för att förenkla och tidsoptimera ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Arbetet görs i nära samarbete med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.   I januari 2022 börjar förordningen om kliniska prövningar av läkemedel (EU nr 536/2014) tillämpas. Förordningen reglerar ett nytt samarbete mellan medlemsländerna […]

Läs mer
1 2 3