SÖKSök

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt där prov och hälsodata från projekten har använts i totalt 1785 publikationer under perioden 2016–2020.

Tidigare i år publicerade Biobank Sverige en digital broschyr kallad ”15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat”. Broschyren var ett sätt att synliggöra svenska kohortprovsamlingar och har fått stor spridning. Nu kommer en ny bibliometrisk rapport som är en fortsättning på det tidigare arbetet och som baseras på 13 av forskningsprojekten. Målet är att bibliometri-rapporten och dess data ska stödja framtida analyser och diskussioner.

– Vi tycker att rapporten visar att svenska kohortprovsamlingar utgör en viktig resurs som används flitigt i medicinsk forskning och att det är ett enormt nätverk av forskare, nationellt och internationellt, som använder dessa resurser. Mer än 17 000 unika medförfattare har bidragit till publikationerna som har genererat över 78 000 citeringar, säger Ulrika Morris som har arbetat fram rapporten på uppdrag av Biobank Sveriges kohortarbetsgrupp.

Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare för respektive forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra nationella och internationella kohorter och forskningsinfrastrukturer.

Ladda ner rapporten:

Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Se också:

Digital broschyr – 15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Cohort Forum – en webbinarserie med fokus på kohortforskning