SÖKSök

Uppdaterade dokument multicenterprincipen

I oktober uppdaterades flera dokument gällande multicenterprincipen. Den stora förändringen är att ansökningar godkända 1 oktober 2021 eller senare inte har krav på avslutad rapport gällande provinsamling. Dokumenten N3a och N3b kommer därför bara vara obligatoriska för ansökningar gällande multicenterprincipen (N1a och N1b) som är godkända före 1 oktober 2021.

Vi vill uppmana alla berörda att kolla igenom de reviderade dokumenten för att bättre förstå och känna till ändringarna. Följande dokument har uppdaterats:

  • N1a. Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier
  • N1b. Bilaga – beskrivning av prov regioner och ansvariga prövare
  • N2. Ansökan om ändring av multicenteravtal
  • M1. Multicenterprincipen Anvisning
  • M2. Multicenter Handledning RBC
  • M2a. Översikt av multicenterprincipen
  • M3. Instruktion till ifyllande av ansökan N1a

OBS! N1a och N1b har även delvis strukturerats om.

Dokumenten ovan finner du på dokument-sidan