SÖKSök

Ny IT-enhet ska förbättra det svenska biobanksregistret

Det svenska biobanksregistret (SBR) även kallat nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemen­samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner. Driften av registret har tidigare hanterats genom företaget Inera AB men kommer från och med 1 juli 2021 istället att skötas av Biobank Sveriges nya IT-enhet (Biobank Sverige IT), organisatoriskt placerad inom Uppsala Biobank.

Mycket av det som hittills har gjorts av IT-enheten har handlat om att se över, utvärdera och förbättra det nuvarande SBR-systemet inklusive dess grundkod, som påverkar både hanteringen och de löpande kostnaderna, något som varit viktigt att åtgärda.

– Grundversionen som vi tar fram ska egentligen motsvara det man idag arbetar med i SBR. Samtidigt vill vi ha ett system med minsta möjliga förvaltning och support, för det är oftast där som kostnader kan uppstå eller också användarproblem, säger Peter Hedman, chef för den nya IT-enheten.

Biobanksregistret är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till, bland annat att förenkla möjligheten att genomföra medborgarens rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. Registret kan även användas till att söka efter prov som kan vara till nytta för forskning. Syftet med att Biobank Sverige tar över driften men också ansvaret, är för att lätt­are kunna utveckla dagens system utifrån biobankernas gemensamma behov, något som Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige, är tydlig med:

– Ett gemensamt IT-stöd över bevarade prov är en av grundförutsättningarna för regionerna och för en svensk biobanksinfrastruktur. När vi kommit lite längre kommer registret vara en otroligt viktig resurs både för forskning och kvalitetsarbete.

Nya och bättre förutsättningar

När det nya biobanksregistret lanseras i juli kommer den nya IT-enheten utöver biobanksregistret att arbeta också med andra nationella utvecklingsprojekt inom IT, Förvaltning av IT-system och support av IT-system baserat på behoven inom ramen för Biobank Sverige.

– Vi får de bästa förutsättningarna för att bygga upp en transparent och kostnadseffektiv verksamhet med hög kompetens på området, där utvecklingen kan styras av verksamheternas behov och kvalitet, konstaterar Sonja Eaker.

– Vi kommer att ha helt andra förutsättningar när vi nu kan ha en egen utvecklingsenhet. Om vi sedan med lösningar kan visa vad som går att göra, då hoppas jag att det kommer in lite bra idéer, goda idéer och kanske rent av lite galna idéer också för där brukar det ofta finnas en kärna till innovation, säger Peter Hedman.