SÖKSök

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten (EPM) kommer vid månadsskiftet september/oktober 2021 att införa ett nytt system för ansökning och handläggning. Målet är att skapa ett användarvänligt och effektivt system med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet som är utvecklat av Minso Solutions är baserat på plattformen ResearchWeb och har fått namnet Ethix.

Ethix kommer att nås genom en länk på Etikprövningsmyndighetens webbplats där du redan idag kan hitta information och frågor och svar om systemet. Den information som finns idag kommer dessutom att uppdateras löpande på hemsidan.

Några datum som är viktiga att komma ihåg:

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger Etikprövningsmyndigheten nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

OBS! Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte att kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information Etikprövningsmyndigheten kräver i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan. Det går därför att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Sprid gärna vidare denna information till de som kan tänkas beröras, vid frågor eller funderingar vänligen kontakta Etikprövningsmyndigheten:

registrator@etikprovning.se

010-475 08 00