SÖKSök

Nya utbildningar om biobanksansökan – digitalt och kostnadsfritt

I samverkan med Apotekarsocieteten har Biobank Sverige lanserat nya digitala kurser och utbildningar för dig som vill lära dig mer om biobanksansökan och biobankslagen. Hela utbudet är kostnadsfritt och grundar sig på vanligt förekommande frågor.

Under 2015 lanserades en första utbildning kring biobankslagen. Bakom initiativet stod då Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin, ASCRO, Nationella biobanksrådet (Biobank Sverige) och LIF som såg ett stort behov kring ökad förståelse av biobankslagen och provhantering i kliniska prövningar. Samarbetet har fortsatt sedan dess och resulterat i en uppdatering av den digitala utbildningen kring biobankslagen som är kostnadsfri för alla deltagare sedan 2020.

Nytt för i år är Snabbguiden för biobanksansökan, en kortare utbildning uppdelad i tre moduler som besvarar frågor kring användningen av MTA, val av blanketter och information till forskningspersoner.

Över 800 personer har hittills genomfört e-utbildningen om biobankslagen och förhoppningen är att Snabbguiden – som totalt tar 40 minuter att genomföra – ska leda till ännu fler deltagare och en ökad kunskap om biobanksansökningar. Läs mer och anmäl dig till Snabbguiden för biobanksansökningar

Flera fördelar med e-utbildningarna

Kortkurserna som tagits fram är tänkta att underlätta för den som planerar en forskningsstudie men det finns flera fördelar. I det senaste nyhetsbrevet från Läkemedelsakademien berättar Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige och Frida Lundmark, LIF, om e-utbildningarnas värde och varför Biobank Sverige och LIF delfinansierar kurserna.

– Dels gör det att informationen alltid finns tillgänglig vid behov för den som ska forska, dels att den regulatoriska rådgivning som ges av Biobank Sverige, Regionala biobankscentrum, regionernas biobankssamordnare och operativa biobanksverksamhet istället kan läggas på andra frågor än de vanligast återkommande, berättar Sonja Eaker.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet