SÖKSök

Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Nationell samordning avseende biobankning av covid-19-relaterade prov

I början av pandemin fick Biobank Sverige återkommande frågor om hur stöd kunde ges gällande nationell samordning av biobankning för covid-19 relaterade prov. Med anledning av detta genomfördes särskilda insatser för att inventera pågående biobankning runt om i Sverige.

Ladda ned