SÖKSök

E-utbildning Biobankslagen

E-learning Biobankslagen: uppdaterad och kostnadsfri

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF. Uppdaterad och kostnadsfri Utbildningen som är helt kostnadsfri har uppdaterats både 2020 och hösten 2021 för att bättre möta målgruppens behov. Bland förändringarna 2021 märks en ny struktur uppdelad i avsnitt, sökbart innehåll och en responsiv design som anpassar sig till användarens skärmstorlek (mobil, Ipad, dator). Innehåll och format Utbildningen är helt webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra. Efter en kort kursutvärdering kan du ladda ned ditt kursdiplom. Utbildningen innehåller:
  • Kort om biobankslagen – när gäller den?
  • Biobank – regelverk, inrätta, biobanksansvariges uppdrag, kvalitetshandbok
  • Provhantering – utlämna/skicka för analys, hantering, förvaring
  • Vad ska provgivaren samtycka till (utomlands, förvarandetid, destruera prov)
  • Olika avtal för tillgång till prov (singelcenter- och multicenterstudie)
  • Under studiens gång (väsentliga förändringar, kompletteringar, avslut)
  • Fall 1 – 5 (genomgång av olika typfall)
Målgrupp
  • Personer som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning.
  • Organisationer som ska bedriva kliniska prövningar med prov i Sverige, även utländska aktörer som inte har lokal anknytning.
Access Klicka här och registrera dig kostnadsfritt Happy Learning! Läkemedelsakademin, ASCRO, Biobank Sverige, LIF.