SÖKSök

Nationell samordning ska underlätta utplock av vätskebaserade prov

Biobank Sverige erbjuder sedan flera år tillbaka rådgivning samt stöd vid planering och genomförande till forskningsstudier med nationell insamling av vätskebaserade prov. Proven förvaras i olika regioner och är insamlade i olika volymer och format. Prov och tillhörande data är registrerade i olika typer av IT-system. Skillnaderna gör att utplock av prov ur dessa provsamlingar är en utmaning för biobanker och forskare

För att nationella utplock ska kunna göras på ett så effektivt sätt som möjligt behövs nationell samordning, något som projektet ”Pilotprojekt för samordning av nationella uttag/utplock vätskebaserade prov” arbetar med. Projektet fokuserar på de operativa processerna vid utplock av biobanksprov. Konkret handlar det om att utveckla och implementera nationellt samordnade processer för utplock av prov samt förbättra samarbete och koordinering mellan biobanker, forskare och analyserande laboratorier. Målet är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna leverera prov från nationella provsamlingar till forskning.

– Projektet har under våren 2021 identifierat vilka utmaningar som behöver hanteras och har tagit fram ett förslag på en modell för ökat samarbete kring nationella utplock inom infrastrukturen Biobank Sverige. Förslaget innehåller åtgärder för att minska antalet initiala kontakter som forskare måste ta. En tydlig väg in vid förfrågningar om utplock i biobanker föreslås. Dessutom har en checklista att använda som mall för att kommunicera detaljer kring utplock samt en guide till beställare av prov tagits fram, säger projektledare Anna Pedersen.

– Implementeringen av den nationella modellen för utplock i de lokala biobankerna påbörjas i höst. Projektet har även identifierat att en ökad koordinering mellan de operativa och regulatoriska delarna i en biobanksprocess skapar effektivare nationella utplock. Förslaget innehåller därför åtgärder som syftar till att underlätta för det regulatoriska och operativa arbetet att gå i takt, avslutar Anna Pedersen.