SÖKSök

Arkiv

Information till provgivare och patienter med anledning av testning av sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 har inneburit att det inom regionerna tas prov för att undersöka om patienter eller provgivare har sjukdomen covid-19 eller om de har utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2). De prov som tas faller inom Smittskyddslagen (SmL) och ingår i smittskyddsarbetet. Det innebär att om du lämnar ett prov som vid analys […]

Läs mer

E-learning Biobankslagen: uppdaterad och kostnadsfri

Ta del av denna grundläggande utbildning som bygger sig på material framtaget av Biobank Sverige. Utbildningen har uppdaterats hösten 2021.

Läs mer
E-utbildning Biobankslagen

Ett år med pandemin – Biobank Sveriges reflektioner

Biobank Sverige har sammanställt en skrivelse med reflektioner gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data Med erfarenhet från covid-19 önskar Biobank Sverige lyfta det stora behov som finns att tillgängliggöra prov, data om prov och data från andra register till nytta för medborgarnas hälsa, vården, klinisk forskning och […]

Läs mer

Ny webbaserad guide ska göra det lättare för alla som vill forska på biobanksprov att hitta rätt information.

Nu lanserar Biobank Sverige en mer lättnavigerad och informativ webbaserad guide tillgänglig för alla som behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka […]

Läs mer

New book on GDPR and Biobanking is out!

Ever since the proposal for the GDPR emerged in early 2012, one of the central questions for the scientific community was how to find a fair balance between safeguarding data privacy of research participants, whilst not placing undue obstacles to scientific research. Agreeing on a balance that is clustered under Article 89 of the GDPR […]

Läs mer

Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist forskar på att ta reda på varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Tack vare Biobanken norr har hon gjort flera viktiga upptäckter som hjälper läkare diagnosticera sjukdomen innan den bryter ut.

Läs mer

Europe Biobank Week 2020

Tidigare under året såg det mörkt ut för den stora europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week (EBW), som ursprungligen skulle ägt rum i Sofia i mitten av oktober. BBMRI-ERIC och ESBB, de två internationella biobanksorganisationerna som ligger bakom arrangemanget, gjorde emellertid en enorm kraftansträngning och anordnade en helt digital konferens med bara en månads fördröjning, 17-20 […]

Läs mer

Att vara provservicekoordinator under en pandemi

Att starta nya forskningsstudier, identifiera befintliga biobanksprov och göra utplock av insamlat material från flera orter i Sverige kräver bred kunskap och kompetens inom biobanksområdet. Vid samtliga sju noder inom Biobank Sverige finns en eller flera provservicekoordinatorer (PSK) som har i uppdrag att bland annat ge stöd vid nationell biobankning och underlätta forskning på biobanksprov. […]

Läs mer

Första omgången medel från Vetenskapsrådet fördelade för utökad biobankning av covid-19

Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning. Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare […]

Läs mer

Umeåprojekt bygger provsamling för covid- forskning

Forskare i Umeå bygger upp en provsamling i regionens biobank för forskning om covid-19 och det virus som ligger bakom pandemin. Det har varit ett enormt arbete att dra igång ett sådant projekt mitt under en pågående pandemi och att se till att alla steg i processen håller en hög kvalitet. Men provsamlingen kommer att […]

Läs mer

Även biobankerna pressas hårt av pandemin

Det är inte bara sjukvården som utsatts för enorma påfrestningar av den pågående pandemin. Även hanteringen av prov som ska sparas i biobanker för framtida forskning har drabbats av den storm som pandemin varit. Anna Beskow är disputerad molekylärbiolog och chef för biobanken i Region Uppsala. – Jag hade rätt mycket att göra innan pandemin. […]

Läs mer

Enorm omställning för Karolinskas analyslaboratorium

Coronapandemin har inneburit enorma påfrestningar på alla delar av vården. Bland annat har möjligheterna att lämna prov ökat explosionsartat. Det har satt en enorm press på de laboratorier som analyserar proverna, som på kort tid fått utöka och ställa om sin verksamhet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. De biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer som […]

Läs mer

Personalen en viktig framgångsfaktor

För analyslaboratoriet på universitetssjukhuset i Örebro har coronapandemin inneburit en enorm utmaning, precis som för alla andra analyslaboratorier och många andra delar av vårdkedjan. Personalen får jobba hårt, det är osäkert om de får leveranser de beställt, och prioriteringar måste göras om. Förutom kraven som själva analysverksamheten ställer så finns det ett stort intresse av […]

Läs mer

2020: Året som gått – reflektioner kring covid-19

På ett eller annat vis påverkas vi alla av den pågående pandemin. Det kan vara så att vi själva eller någon vi bryr oss om blivit drabbad. Eller så påverkas vi på ett eller annat vis av de fysiska restriktioner som finns. Det lurar en oro kring om detta är det nya normala. Många arbetar […]

Läs mer
Bild Covid-19 virus.

Nationellt beslut om handläggningstider för biobanksansökningar

Under 2020 har samtliga regionala biobankscentrum (RBC) och flera regioner deltagit i en pilotstudie för att undersöka möjligheten att harmonisera handläggningstider för biobanksansökningar runt om i landet som en del av paraplyprojektet Lätt att göra rätt. Resultaten från pilotstudien har lett till att Biobank Sveriges arbetsutskott för regulatoriska frågor, AU1 har fattat ett nationellt beslut […]

Läs mer

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19.

Regionerna ska skyndsamt börja vaccinera mot covid-19 när ett eller flera godkända vaccin har levererats. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Det gemensamma målet är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 […]

Läs mer

Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Med hjälp av invånarnas bidrag kan Ingvar Bergdahl studera effekterna av miljögifter på västerbottningarnas hälsa. Med tiden har han använt dessa provsamlingar så mycket att han idag hjälper andra forskare i deras forskning.

Läs mer
Ingvar Bergdahl

Patientnära studier för bättre cancerbehandlingar

Bröstcancer och malignt melanom hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige. Genom att utföra forskningen i nära samarbete med vården kan Roger Olofsson Bagge snabbt föra in forskningsresultat i konkreta behandlingar.

Läs mer

Är prov som tas i vården en allmän handling?

Frågan om prov som tas i vården är en allmän handling som kan lämnas ut, exempelvis för en brottsutredning uppkommer ganska ofta. Sophia Pagil, Biobank Sveriges jurist reder ut begreppen: En handling är en ”framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat […]

Läs mer

Biobank Sverige deltar vid EBW-konferensen

EBW står för Europe Biobank Week och är Europas största sammankomst på temat biobankning. Den organiseras i samarbete mellan den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC och olika intresseorganisationer. I år äger konferensen rum mellan den 17 och 20 november och är för första gången helt digital. Detta har den positiva effekten att fler kommer kunna följa konferensen. […]

Läs mer
1 2 3 7