SÖKSök

Ett år med pandemin – Biobank Sveriges reflektioner

Biobank Sverige har sammanställt en skrivelse med reflektioner gällande vunna erfarenheter av covid-19 och identifierade behov av tillgång till prov och data

Med erfarenhet från covid-19 önskar Biobank Sverige lyfta det stora behov som finns att tillgängliggöra prov, data om prov och data från andra register till nytta för medborgarnas hälsa, vården, klinisk forskning och life science området.

Pandemin har inneburit ett ökat tryck på laboratorier och biobanker. I det dessa reflektioner beskrivs utmaningar i regionerna under pandemin för att kunna möta de behov av prov som funnits och finns samt förslag på åtgärder. Viktiga ljusglimtar lyfts också upp.