Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2018

Publicerat 2018-05-30

Ny biobanksguide lanserad!

Biobank Sverige har tillsammans med representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, Uppsala Universitet, RBC Sydöstra sjukvårdsregion och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en guide som… » Läs mer

Publicerat 2018-05-17

Seminarier om biobankning i Göteborg

Våren 2018 bjuder Biobank Väst in till tre seminarier om biobankning. Seminarierna syftar till att ge kunskap kring hur humana prover som sparas i biobanker… » Läs mer

Publicerat 2018-04-26

Inbjudan till seminarium – Tillämpling av etikprövningslagen och biobankslagen

Vill du veta mer om hur etikprövningslagen och biobankslagen tillämpas i praktiken? Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholmska medicinska biobank bjuder in till seminarium vid… » Läs mer

Publicerat 2018-04-16

Statistik över antal biobanksavtal i Sverige

Under våren 2018 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal från 2013 fram till 2017 genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare. Länk till sammanställningen… » Läs mer

Publicerat 2018-03-22

Pilotprojekt underlättar övergång till ny EU-förordning

Nästa år träder en ny EU-förordning i kraft, som ska göra det enklare och fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. För att… » Läs mer

Publicerat 2018-02-22

Inbjudan till Nationell biobanksutbildning i Stockholm 10 april 2018

Utredning om ny biobankslag, GDPR, ny EU-förordning om kliniska prövningar, EPN blir myndighet, Nationella biobanksrådet har blivit Biobank Sverige. Välkommen till en dag med fokus… » Läs mer

Publicerat 2018-02-19

Biobank Väst – nytt namn

I juni 2017 slogs Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst samman och den nybildade enheten har nu fått namnet Biobank Väst. Biobanken är ett samarbete… » Läs mer

Publicerat 2018-02-08

Regeringen etablerar Life Science kontor

I veckan presenterade näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll regeringens nya satsning inom life science. För att stärka Sveriges position och möta… » Läs mer

Publicerat 2018-02-05

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning

En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och… » Läs mer

Publicerat 2018-01-30

Framtidens biobanker kan snart vara här

Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet