SÖKSök

Inbjudan till seminarium – Tillämpling av etikprövningslagen och biobankslagen

Vill du veta mer om hur etikprövningslagen och biobankslagen tillämpas i praktiken?

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholmska medicinska biobank bjuder in till seminarium vid två tillfällen i maj.

För mer information och anmälan läs vidare på Stockholms medicinska biobanks webbplats HÄR