SÖKSök

Förslag till ändringar i lagen om etikprövning

En remissförfrågan gällande Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) har gått ut till alla landsting och regioner. Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 30 april 2018. Här kan du läsa mer om Utredningens förslag : till statens offentliga utredningar