SÖKSök

Regeringen etablerar Life Science kontor

I veckan presenterade näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll regeringens nya satsning inom life science. För att stärka Sveriges position och möta den ökande globala konkurrensen etablerar man nu ett kontor för life science inom regeringskansliet på Näringsdepartementet. Man gör det för att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja tempot i arbetet kring hälsa och life science. Ledare för det nya kontoret blir Jenni Nordborg, idag avdelningschef för Hälsa på Vinnova.

Läs hela pressmeddelandet här.