SÖKSök

Seminarier om biobankning i Göteborg

Våren 2018 bjuder Biobank Väst in till tre seminarier om biobankning. Seminarierna syftar till att ge kunskap kring hur humana prover som sparas i biobanker får hanteras, förvaras och användas. De ger också en inblick i hur Biobank Väst kan användas som en resurs i de olika processerna. Seminarierna är öppna för alla och är kostnadsfria.

Här finns mer information om seminarierna >>