SÖKSök

Framtidens biobanker kan snart vara här

Inrättande av ett nationellt biobanksregister och förtydligande i patientlagen att patienten har rätt att få information om prov ska sparas i en biobank. Det är några av de förslag som Utredningen om regleringen av biobanker överlämnat till statsrådet Annika Strandhäll se pressmeddelande >>

I Sverige finns omkring 450 biobanker med 150 miljoner prover sparade. Varje år tillkommer cirka 3-4 miljoner nya prover. Utredningen har gjort en översyn av biobankslagen och lämnat förslag för att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov.

Utöver ett nationellt biobanksregister föreslår även Utredningen att prov som bevaras och analyseras inom 9 månader undantas från biobankslagen och att prov som sparas i biobanker inte får användas vid utredningar om föräldraskap.

Det fullständiga slutbetänkandet hittar du HÄR >>