SÖKSök

Biobank Väst – nytt namn

I juni 2017 slogs Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst samman och den nybildade enheten har nu fått namnet Biobank Väst. Biobanken är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobanksfrågor till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.
Biobank Väst ger administrativ service till Västra Götalandsregionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. De erbjuder forskare hjälp med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov. Biobanker bidrar till en god framtida vård genom att tillhandahålla prover värdefulla för den medicinska forskningen och utvecklingen.

Kontakt
Besöks- och postadress: Biobank Väst, Gröna stråket 8, 413 45 Göteborg
E-post: biobankvast@vgregion.se
Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till e-post: rbcvast@vgregion.se

Läs mer om Biobank Väst >> HÄR