SÖKSök

SKL anser att staten borde ta större ansvar för biobanker

SKL anser att staten borde ta större ansvar för biobanker

SKLs styrelse skriver att de ställer sig bakom den motion med krav på att de statliga forskningsinvesteringarna bör öronmärkas till att utveckla biobanker i landsting. Styrelsen  framhåller betydelsen av en nationell infrastruktur för samordning och rutiner för provtagning, hantering, förvaring och tillgång till prov och gemensamma och standardiserade IT-lösningar http://www.life-time.se/2016/03/09/skl-staten-borde-ta-storre-ansvar-for-biobanker/