SÖKSök

SAVE THE DATE – NATIONELL KONFERENS I BIOBANKNING

Göteborg 14-15 februari 2017,

Välkommen till NBRs första nationella konferensen i biobankning, en konferens för dig som forskar och arbetar inom hälso- och sjukvård, akademi, eller industri med frågor som rör biobankning

För första gången arrangeras en biobankskonferens av Nationellt biobanksråd (NBR) i samarbete med Regionala biobankscentrum, landstingens/regionernas biobankssamordnare och Nätverket för nationell biobanksservice. Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska biobank/Gothia Forum är lokal arrangör av konferensen.

Konferensen erbjuder en plattform för dialog kring frågor som rör biobankning.

Programmet är fyllt av föreläsare och workshops som presenterar och diskuterar status på biobankning i Sverige idag och hur vi vill ha det i framtiden.

En posterutställning för att presentera nya forskningsresultat kommer också att finnas.

Välkomna till Göteborg!

Till registrering